Prislista

Prislista per 2023-06-01 (höjning pga stigande strö-, foder- & energipriser)

Träningsavgifter

Träningsavgift per dag ordinarie: 500 kr


Fast månadsavgift ”All Inclusive”:
17 605 kr per månad, vilket tillsammans med Asap KB:s adminavgift på 1 395 kr ger ett totalt månadspris på 950 kr per 1/20-del).

Tränarprovision: 15 procent
(inkl dedikerad ersättning på 5 procent till både kusk och hästskötare)

Övriga Kostnader

Transportkostnader: 60 kr per mil (gäller vid alla resor, förutom vid övernattningar och/eller för ”dubbel-åkare” som åker på box i bussen då andra överenskommelser kan gälla).                                                                                                                                                

Startavgift (utselningsavgift): 1 050 kr
I vår startavgift ingår personalens utselningslön & dagtraktamente (ej utlands), samt hästens basutfodring av elektrolyter & mineraler. (i vissa fall debiteras 1 450 kr men då är det inkl extra tävlingsbalansering/skoning eller extra tillförsel av dyrare elektrolytpreparat mm).

Skoning: 1 300 kr (inkl skor/material, förutom vid de fall som utrustningen kostar över 350 kr).
ingår i vårt ”All inclusive”. Sker normalt var femte vecka.

Manuell medicin: mellan 400 – 1 200 kr
ingår i vårt ”All inclusive” , förutom för Dennis Jensen/Patrik Nygren vars allmänbehandlingar tillkommer i de fall de behövs, samma sak gäller för PN Eteriskt specialliniment (400 kr).

Vaccinering, A2: 450 kr
ingår i vårt ”All inclusive”. Normalt en gång per år.

Vaccinering, EHV1-4 (herpesvaccin): 450 kr
ingår i vårt ”All inclusive”. Normalt tre gånger per år.

Avmaskning: 300 – 450 kr
ingår i vårt ”All inclusive”. Pris beroende på typ av preparat, normalt tre gånger per år.

Blodprov: 300 – 1 620 kr 
beroende på typ av prov kan kostnaden variera. Dyrast är det när vi tar en ”Full screen” på CaniLab för att detektera ev borrelia mm.

Tandläkare: 1 300 – 1 500 kr
Vi använder våra tandläkare regelbundet och det vanliga är att unga hästar går till tandläkaren två gånger per år och de äldre kan klara sig med ett besök. Priset varierar lite beroende på vad som behöver göras mm inkl sedering.

Marlin Cheval AB debiterar inget för resa till veterinärbesök, om inte resan i sig tar mer än 3 timmar och/eller är 10 mil eller längre tur och retur.

All Inclusive Andelshästar

I den fasta månadsavgiften ingår alla kostnader från Marlin Cheval AB, inklusive skoning*, alternativbehandling av stallets terapeut Lasse Hagelskytt, samt massage, vitaminer & enklare kosttillskott, vaccinering (både A2 samt EHV1-4) & avmaskning, täcken & all annan tränings- och tävlingsutrustning.

I vårt kundservicearbete ingår utan extra kostnad (förutom veckoinformation om hästen) bland annat plats vid vårt stora hästägar-event under SprinterMästaren samt ett antal mindre tillställningar för SELECT-hästarnas ägare och/eller köpintressenter. Det enda som inte ingår i priset är tävlings-omkostnader (som anmälningsavgifter och transporter) samt veterinärvård (inkl mediciner och andra speciella tillskott), vilket vi anser omöjligt att uppskatta för fast pris.