Exteriörsiffror

Exteriörsiffror

Till höger om varje andelshäst finns en sifferkombination. De sex siffrorna symboliserar olika delar på hästkroppen och på den här sidan kommer vi under de närmaste veckorna att försöka förklara enkelt men glasklart vad de egentligen står för.

”När jag började med exteriör- och individbedömning = talangscouting för cirkus 20 år sedan behövdes någon form av system för att kunna lära sig det hela. Det var normalt att tänka i siffror bland de jag umgicks med redan då och från början använde jag deras system. Framför allt gick jag i början i skola hos legenden Svenne Lindblom. Men under årens lopp har jag ändrat en hel del i bedömningarna, med egna erfarenheter av vad för exteriör som fungerar i praktiken i det moderna travet etc, och numera använder jag egna koder och exteriörsiffror på hästarna. Vi sätter 5 för världsklass, 3 för normalt och 1 för uruselt.

När man kollar på uppemot tusen unghästar varje år är det inte möjligt att göra vettiga bedömningar om man inte kan förenkla det hela och snabbt anteckna varje del av kroppen, vilket enklast görs via en mall av siffror. Hästen på den tecknade bilden här på sidan har exteriörsiffror som kan tänkas vara 555555, dvs det här kan vara den ultimata travhästen kroppsligt sett. ”

/Marcus Lindgren

1.

Främre motorn

Främre motorn

Första siffran är den främre motorn (nr 1 på bilden), där bogvinkeln och längden på överarmen förenklat sett avgör hästens steglängd och djupet på bålen vilken inneboende styrka som finns.

2.

Bakre motorn

Bakre motorn

Andra siffran är den bakre motorn (nr 2 på bilden), där vinkeln och längden på korset förenklat sett avgör drivet i steget. Det här är den stora framåtdrivande motorn på hästen.

3.

Frambenen från sidan

Frambenen från sidan

Tredje siffran är frambenen från sidan (nr 3 på bilden), där vinklar, bredder och längder på kotor, inskeningar mm förenklat sett avgör hästens spänst och hållbarhet.

4.

Bakbenen

Bakbenen

Fjärde siffran är bakbenen (nr 4 på bilden), där vinklar, bredder och längder på kotor, inskeningar och hasarna mm förenklat sett avgör hästens hållbarhet och fallenhet för att trava rent.

5.

Släpps inom kort

Släpps inom kort

6.

Släpps inom kort

Släpps inom kort